top of page

NGJARJET

12 KORRIK 2021

1. Puntori "FUQIA E NDRIMIT ËSHTË NË DUART TONA"

(Prizren)

Një punëtori tjetër e ART WITHOUT LIMIT - e ngjashme me atë në Prishtinë - u zhvillua disa ditë më vonë në qytetin e Prizrenit (Kosovë).

Punëtoria  u  mbajt prej ora  10h  deri  në  ora   15h  në   objektin  e  Qendrës  Burimore  për  Mësim  dhe  Këshillim  ,, Lef  Nosi’’ -  Prizren  dhe  pjesëmarrës  në  punëtori  qenë  tetëmbëdhjetë  (12)  persona,  tetë  (8)  femra dhe  katër  (4)   meshkuj  me  dëmtime   të  ndryshme  nga  pjesa  e  shoqërisë  së  personave  me  aftësi  të  kufizuara. Qëllimi  i punëtorisë  kishte  të  bënte  me  informimin  e  pjesës  së shoqërisë  së  personave  me  aftësi  të  kufizuara se  si   të  dinë  të  bëjnë  promovimin, të  jenë  avokator  e  të  drejtave  të  tyre  vendimmarrëse  përmes  artit në  përgjithësi, konkretisht përmes  filmit.

 

Hapjen  e  punëtorisë,  e  bëri  drejtoresha ekzekutive  znj. Ganimete  Sava, pastaj  sipas  agjendës, temat  të  cilat u  ligjëruan në   këtë  punëtori  një  ditore  qenë: 

 

Shqipe Malushi (Skenariste):

"Fuqia e Ndrimit është në Duart tona"

Michael Stoeger (Rexhisor/Kinematografer):

"Realiteti, Imazhet dhe tregimi në film."

Burim Haliti (Rexhisor/Producent):

"Nga Idea në Film" 

Ganimete Sava (Skenografe/Kostumografe):

"Skenografia, dhe Kostumet si pjesë integrale e Filmit." 

Që  të   katër  pjesët  e  punëtorisë  qenë  ndërvepruese, kreative, për faktin  se,   temat  u  ligjëruan përmes  metodës  së bashkëbisedimit,  ku  të  gjithë   pjesëmarrësit kontribuuan  përmes  ndarjes  së  tregimeve  pozitive,  të  suksesshme  në  jetën   tyre   me  të  tjerët   dhe  shprehjes së  mendimeve   të  cilat   ju  buronin  nga  mendja, thellësia e zemrës  dhe  e shpirtit dhe me  shumë  entuziazëm e  gatishmëri  ishin  të  gatshëm  të  kontribuojnë  në  çfarëdo   forme  qoftë  në  misionin  e  nisur  tashmë  nga  OJQ   ,, ART  WITHOUT  LIMIT’’. 

Ne i jemi shum mirënjohës  Qendrës  Burimore  për  Mësim  dhe  Këshillim “Lef Nosi''që na ofruan hapsirën e tyre në Prishtinë, Kosovë Për mbajtjen e puntorisë sone.

“This should happen more often!” 

(one of the participants).

_97A9622.jpg
bottom of page